Päivän eriävä mielipide: Sasilla on pointtiakin

Somessa on kauhisteltu Sasin raporttia ”Lain vartijat – perustuslaki on ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta.” Omien some-väylieni näkemys on selvä: tässä ollaan kuutamolla ja kunnolla!
Olen some-raadin kanssa samaa mieltä siitä, että julkisen vallan yksityistämiselle on tärkeää olla rajat. Tässä kohtaa kannatan perustuslain tiukkoja tulkintoja.

Mutta on Sasilla todella tärkeä pointtikin! “Hän suomii sitä, että eduskunta on asiantuntijakuulemisissa muutaman valtiosääntöjuristin varassa. Sasi ehdottaakin, että perustuslakivaliokunta kutsuisi kuultavaksi myös muiden oikeudenalojen asiantuntijoita.”
Juuri näin!

On hämmästyttävää, miten pieni porukka (mies)juristeja dominoi perustuslakivaliokunnan kuulemisia! Ja edelleen on hämmästyttävää, miten hankalaa tätä faktaa on nostaa esille aivan normaalina keskustelun ja analyysin kohteena.

Miksi juuri tämä (mies)juristiporukka on päätynyt tähän rooliin, jota Sasia lainaten voisi kutsua ‘perusoikeusfundamentalistiseksi ylipapistoksi’ – hieman provosoiden?
Miksei tämä (mies)juristiporukka tee yhteistyötä muiden oikeusalojen – ja myös aidosti MUIDEN alojen – asiantuntijoiden kanssa siten, että päätöksentekoon ja lain valmisteluihin saataisiin mukaan myös laajempaa substanssiosaamista?

On hämmentävää huomata olevansa tässä kohtaa samoilla linjoilla poliitikkojen kanssa, joiden poliittisia linjauksia ei jaa lainkaan – markkinavetoisuus ja yksityistäminen näistä keskeisimpänä.

Kuitenkin Sasilla on vahva pointti: huolimatta halusta esittää usein toisin, lain tulkinta ei ole vain neutraali asiantuntijatoimi. Sen sijaan lain tulkitseminen on merkittävää yhteiskunnallisen vallan käyttöä – ja tässä prosessissa vaikuttavat aina myös tulkitsijan subjektiiviset näkemykset.

Yhteenvetona tästä kaikesta päädyimme keskelle klassista kriittistä oikeusteoreettista argumenttia. Viime kädessä Sasi puhuu siis yhteiskunnallisen vallan jaosta ja siitä, miten se jakautuu juridisen ja poliittisten kenttien välille.

Tässä kohtaa tämä dynamiikka näyttäytyy perustuslakivaliokunnan käyttämien asiantuntijoiden ja poliittisten sekä elinkeinoelämää edustavien toimijoiden välisenä. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin jostain paljon syvemmästä.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s